Aanpak van een Datalek (Burgers)

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om een onrecht­matige of ongewilde toegang tot persoons­gegevens. Maar ook het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigenen verstrekken van persoonsgegevens.

Waar kan de burger aanspraak op maken bij een datalek?

Een organisatie is verplicht voorzorgs­maatregelen te nemen om door hen verwerkte persoons­­ge­ge­vens zo goed mogelijk te beschermen.

Bij een datalek binnen een organisatie is het aan te raden dit te melden aan de betrokkene.

Als een organisatie nalatig is geweest in het beveiligen van persoonsgegevens met als gevolg dat er een datalek is ontstaan kan er sprake zijn van recht op schadervergoeding.

Let op: niet iedere datalek is verwijtbaar

Wat kan de burger doen om persoonsgegevens online beter te beveiligen?

  1. Gebruik een meerfactor- authenticatie optie, zoals bijvoorbeeld twee­staps- verificatie. De meeste diensten bieden deze vorm van beveiliging aan.
  2. Gebruik verschillende inloggegevens. Gebruik nooit dezelfde gegevens voor meerdere accounts.
  3. Installeer beveiligingssoftware op uw computer, laptop of tablet. Zorg dat deze regelmatig wordt bij­gewerkt.
  4. Bij verkeerd ontvangen mail/post neem zo snel mogelijk contact op met de verstuurder.
  5. In geval van afpersing is het verstandig om aangifte te doen bij Korps Politie Caribisch Nederland.

Waar kan de burger een datalek melden?

  • U kunt een datalek altijd melden bij de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES.
  • Cybercrime Unit van het Korps Politie Caribisch Nederland.
  • In geval er sprake is van een datalek met ernstige gevolgen, kan de burger schade­vergoeding eisen voor de geleide gevolgen.