Wetgevingsadvies aanpassing Wet basisadministratie persoonsgegevens BES

De CBP BES heeft op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES advies uitgebracht ten aanzien van de conceptwetswijziging van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES.