Advies voorstel Besluit rijden onder invloed BES

De CBP BES heeft bij haar advisering de focus gelegd op dataverzameling en bescherming bij tegenonderzoek en de uniformiteit bij de uitvoering van het Besluit rijden onder invloed BES, die uitwerking geeft aan artikel 5a van de Wet aansprakelijkheid bestuurders, rijbevoegdheid en rijvaardigheid BES.