Advies wetsvoorstel Kinderopvang CN

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) heeft bij haar
advisering de focus gelegd op het centrale concept ’toestemming’, die zowel in het wetsvoorstel Kinderopvang CN als de Memorie van toelichting (MvT) voorkomt. De wettelijke normen in Wbp BES en de AVG stellen dat voor de legitieme verwerking van persoonsgegevens op grondslag van het concept ’toestemming’ een ‘ondubbelzinnige’ of ‘uitdrukkelijke’ toestemming is vereist.