Auditrapport betreffende Clean desk en clear screen beleid bij een overheidsorgaan

Hieronder kunt u het auditrapport van CBP BES inzien.

 

De wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) is van toepassing op bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het jaar 2020 is de Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES (de commissie) begonnen met programmatisch toezicht om op grond van de Wbp BES normconform gedrag bijde verwerking van persoonsgegevens te bevorderen. In het voorjaar van 2022 heeft de commissie een controle ter plaatse gehouden op alle locaties van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het doel van deze controle was om te toetsen in hoeverre het OLB het clean desk en clear screen beleid geïmplementeerd heeft.