Bestuursreglement Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES

In het bestuursreglement Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES worden afspraken neergelegd tussen de commissieleden. Algemene zaken zoals de inrichting van de commissie, de verdeling van verantwoordelijkheden, de taken/ bevoegdheden en besluitvorming binnen de commissie komen aan de orde. Tevens worden afspraken rondom beleidsplan, beleidsregels, controle cyclus en beheer inzichtelijk(er) gemaakt.