Brief uitreiking definitief auditrapport Openbaar Lichaam Bonaire

Het aankondigingsbericht voor de uitreiking van het definitieve auditrapport van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in navolging op artikel 50 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wbp BES).