De CBP BES heeft op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES advies uitgebracht ten aanzien van de conceptwetswijziging van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES.