Dato personal ta inkluí tur informashon ku ta tokante un persona. Dato ku ta bisa algu indirektamente tokante un hende tambe ta dato personal.