E wèpsait di Komishon supervishon protekshon di data personal BES ta bai den aire

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op alle verwerkingen van persoonsgegevens.  Sinds de oprichting is de Commissie bezig om een goede organisatie op te zetten en om duidelijkheid te geven over de werking en reikwijdte van de uitvoering van haar wettelijke taken. Om dit voor een breed publiek nog inzichtelijker te maken lanceert de Commissie begin november een nieuwe website, www.cbpbes.com.

 Achtergrond
De Commissie is op 1 april 2014 ingesteld. Naast de voorzitter Glenn Thodé werden Esther Pourier en Jacques van Eck als leden benoemd. De Commissie wordt in de dagelijkse praktijk ondersteund door een secretariaat. Caribisch Nederland is het eerste Koninkrijksdeel in de Cariben waar een dergelijke Commissie actief is.

Waarom is de Commissie noodzakelijk?
Privacy is een groot goed. Maar tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Er zijn talloze voorbeelden te noemen, internationaal, maar zeker ook in het Caribisch gebied, waar de grens van toelaatbare openbaringen van privégegevens dicht wordt benaderd of zelf wordt overschreden. ‘Alle burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat zowel de overheid als de commerciële sector zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan’ aldus Glenn Thodé. ‘Voor de overheid gelden misschien nog wel strengere regels omdat zij ook een voorbeeldrol heeft. Daarom moeten er ook duidelijke kaders en regels aangegeven worden van wat wel en wat niet kan. Alle betrokken spelers moeten zich aan houden’ zo vervolgt hij.

Wat zijn de regels?
De bescherming van persoonsgegevens is een relatief nieuw begrip binnen Caribisch Nederland. ‘De strekking van de wet is dat alle burgers recht hebben op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens en dat dit recht niet zomaar aangetast mag worden. Er worden grenzen gesteld aan het gebruik en de opslag van deze gegevens.

Website
De nieuwe website van de Commissie is er speciaal op gericht om zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan burgers, overheden en alle organisaties die persoonsgegevens bewaren in data bestanden. Dat kan een ziekenhuis zijn, maar ook een verzekeringsagent of uitzendbureau. Omdat voor de meeste bedrijven dit een nieuw speelveld is ligt de nadruk op dit moment op het creëren van bewustzijn bij alle betrokken partijen. Op inzichtelijke wijze wordt informatie over verschillende aandachtsgebieden verstrekt.  De intentie is om het in de toekomst ook mogelijk te maken om  via de website ook vragen te stellen en/of signalen door te geven aan de Commissie. De website heeft als doel om op interactieve wijze alle betrokken partijen bewust te maken van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen
Voor de uitvoering van haar taken beschikt de Commissie over een secretaris. Het secretariaat maakt gebruik van de faciliteiten van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De Commissie opereert inhoudelijk geheel onafhankelijk. Voor algemene vragen en over de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan kan contact worden opgenomen met het secretariaat, Lizanne Kos en/of Roëlla Pourier, via lizanne.kos@rijksdienstcn.com en/of roella.pourier@rijksdienstcn.com +599 7158389/7158392.