CBP advises about rules of confidentiality youth law

Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit wordt ook wel de decentralisatie van taken in het sociaal domein genoemd. Decentralisatie houdt in dat taken van het Rijk en de provincies naar de gemeenten gaan.