Non-users WhatsApp better protected

WhatsApp biedt aanvullende bescherming aan niet-WhatsApp-gebruikers na onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). WhatsApp verwerkt de telefoonnummers van niet-gebruikers nu op een andere manier en heeft ook de bewaarmethode veranderd. Naar het oordeel van het CBP heeft het bedrijf hierdoor nu een wettelijke basis om deze gegevens te verwerken.

In januari 2013 heeft het CBP een rapport uitgebracht over een onderzoek dat in samenwerking met de Canadese privacytoezichthouder OPC is gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door WhatsApp. Het CBP concludeerde toen dat WhatsApp voor zijn dienstverlening van de gebruiker ook toegang kreeg tot de mobiele telefoonnummers van niet-gebruikers in zijn elektronisch adresboek.

Maatregelen

In het vervolg van dit onderzoek heeft WhatsApp toegelicht dat het technisch niet mogelijk is om zijn dienst aan te bieden zonder dat zijn gebruikers de telefoonnummers uit hun elektronische adresboek uploaden inclusief die van niet-WhatsApp-gebruikers. WhatsApp heeft in afstemming met het CBP een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen waarborgen dat WhatsApp de telefoonnummers van niet-gebruikers verwerkt om WhatsApp gebruikers elkaar te laten vinden en met elkaar in contact te brengen en niet voor andere doelen.

Het bedrijf heeft voor haar dienst passende beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat telefoonnummers van niet-gebruikers zodanig technisch worden bewerkt (‘gehasht’) dat de mogelijkheid van ander gebruik wordt beperkt. Ook worden deze ‘gehashte’ telefoonnummers afzonderlijk bewaard. Uitsluitend een beperkt aantal technici heeft toegang tot deze gegevens. WhatsApp zal ter bevestiging van haar maatregelen een extern onderzoek laten uitvoeren.

WhatsApp betwist de bevoegdheid van het CBP, maar heeft wel meegewerkt aan het onderzoek.