Vacature: Juridisch Medewerker

Organisatie

De commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES, (hierna te noemen: CBP BES) heeft als onafhankelijke toezichthouder de taak om toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES).
De Commissie is tevens belast met het toezicht op de verwerking van politiegegevens (Wpg) en de basisadministraties persoonsgegevens in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wba BES). CBP BES werkt toe naar een gevoelde verantwoordelijkheid van mensen en organisaties op de eilanden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

 

Functie

In deze functie ondersteun je de secretaris van de commissie toezicht bescherming persoonsgegevens (CBP BES) in het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken in het kader van de toezichtstaak van CBP BES op de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens BES, de Wet politiegegevens en de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES. Ook doe je voorbereidende werkzaamheden voor wetgevingsadviezen en ondersteun je de secretaris bij de uitvoering van het toezicht- en handhavingsactieprogramma. Je houdt de internationale ontwikkelingen op het gebied van privacy wetgeving goed in de gaten en bent proactief in het adviseren van de secretaris. Ook ben je belast met het verzamelen en verwerken van informatie ten behoeve van onder andere de halfjaarrapportage en jaarverslagen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt de secretaris tijdens het geven van voorlichtingen en beantwoorden van vragen van burgers. Op termijn verzorg je zelfstandig de voorlichtingssessies.
 • Je adviseert de secretaris bij signalen van mogelijke onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Tevens adviseer je over juridische aspecten en problematiek in het kader van de uit te voeren wet- en regelgeving en stel je informatiemateriaal op voor bewustwordingscampagnes.
 • Je ondersteunt de secretaris met opstellen van Jaarplannen.
 • Je hebt inzicht in werkprocessen en bedrijfsvoering.
 • Je fungeert als inhoudelijk deskundige ten aanzien van juridische aangelegenheden.
 • Je bent sparringpartner voor overzeese toezichthouders op het gebied van privacy wetgeving.
 • Je draagt bij aan het (verder) opbouwen en uitdragen van juridische kennis van de door CBP BES uit te voeren wet- en regelgeving.
 • Je coordineert de totstandkoming van rapportages en verslagen, het intern aangeven van de daarvoor benodigde informatie en de geldende termijnen; je beziet op kwaliteit en volledigheid van aangeleverde gegevens en voert de redactie (ook op inhoud) van de rapportages.
 • Je volgt proactief relevante internationale ontwikkelingen op het werkveld van privacy en signaleert aan en adviseert de secretaris over voor hen relevante zaken.
 • Je houdt het actieprogramma voor de toezichtstaken bij en geeft de secretaris (on)gevraagd advies bij de evaluatie van het actieprogramma.

 

Profiel

 • Een afgeronde HBO-rechten opleiding met focus op privacy recht.
 • Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring met privacy wetgeving en inzicht in de context waarbinnen CBP BES opereert.
 • Je houdt vakliteratuur bij.
 • Je bent kritisch en analytisch goed onderlegd.
 • Je hebt kennis van processen en hebt kennis van verschillende onderzoek methodes.
 • Je bent van onkreukbaar gedrag.
 • Je bent je bewust van de Caribisch context.
 • Je bentje bewust van de invloed van privacy wetgeving op de maatschappij.
 • Je hebt een cooperatieve houding en attitude.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift. Beheersing van Spaans is een pre.

 

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en cv uiterlijk 31 Augustus 2023 mailen via onze website: vacature.balancecaribbean.com

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), medische keuring, referentiecheck, assessment en schrijfopdracht maken deel uit van de procedure. Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op:
www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevr. Gilly-ann Crichlow: crichlow@balancecaribbean.com