Grondbeginselen WBP BES

Algemene persoonsgegevens

Elk gegeven over een geïdentificeerde/identificeerbare persoon.

Bijzondere persoonsgegevens

Elk gegeven over iemands ras, seksuele geaardheid, strafverleden, geloofs-overtuiging, politieke voorkeur medische dossier, lidmaatschap bij vereniging. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt als dat wettelijk mag.

Wat is verwerken?

Alles wat u met persoonsgegevens mag doen.

Wat willen we doen?

 • Aangeven wat u wilt (doel)
 • Aangeven waarom u de gegevens wilt verwerken
 • Zorg voor een grondslag (in de wet)

Wat is de grondslag?

Verwerken alleen als het noodzakelijk is:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitaal belang
 • Publiekrechtelijke taak (algemeen belang)
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe gaan we met de gegevens om?

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant
 • Rekening houdend met de doeleinden
 • Alleen als het noodzakelijk is
 • Gegevens moeten juist zijn
 • Gegevens moeten vertrouwelijk en integer zijn

Rechten betrokkenen

 • Recht om te weten wat een organisatie heeft verwerkt van u (ingezagerecht)
 • Recht op correctie van feitelijke onjuiste informatie (recht op correctie)
 • Recht om bezwaar te maken bij bepaalde vormen van verwerking door organisaties (recht van verzet)

Bewaren

Persoongegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld (bewaartermijn beleid)

Bescherming

 • Organisatorisch en technische bescherming
 • Privacy beleid/convenant
 • Personeelsbeleid voor oa Gebruik e-mail, social media, it systemen
 • Beveiligingsbeleid
 • Autorisatie matrix