Organisaties en Burgers

Organisaties

Omgaan met persoonsgegevens

Wat mag u als organisatie wel en niet doen met de persoonsgegevens op ID-bewijzen?

Do’s

 1. Hebt u een goede reden of bent u wettelijk verplicht om te vragen naar legitimatie? Leg dit duidelijk uit aan de eigenaar van het ID-bewijs.
 2. Bent u wettelijk verplicht om ID-bewijzen te kopiëren/scannen en te bewaren? Zorg ervoor dat de informatie op een veilige plek bewaard wordt.
 3. Is legitimatie echt noodzakelijk? Vraag niet uit gewoonte naar een ID-bewijs; denk goed na over het doel ervan.
 4. U mag onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens verwerken:
  • Met toestemming van de eigenaar.
  • Bij het uitvoeren van een afgesloten overeenkomst.
  • Bij wettelijke verplichting.
  • In vitaal belang (bijvoorbeeld medische noodzaak)
  • Bij uitvoering publiekrechtelijke taak.
  • In gerechtvaardigd belang van de organisatie tenzij de fundamentele rechten van de burger prevaleren.

Don’ts

 1. Verzamel niet meer persoonsgegevens dan nodig is.
 2. Noteer of verwerk geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en gezondheid, tenzij dit wettelijk is vastgelegd.
 3. Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. Vernietig ze zodra de informatie niet meer noodzakelijk is.
 4. Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht om kopieën/scans van ID-bewijzen te maken maar mogen niet bovenmatig zijn in de verzameling van persoonsgegevens.

Burgers

Omgaan met persoonsgegevens

Wat mogen organisaties wel en niet doen met de persoonsgegevens op uw ID-bewijs?

Do’s

 1. Een organisatie mag naar uw identiteitsbewijs vragen als hiervoor een goede reden is. Bijvoorbeeld om identiteitsfraude te voorkomen of omdat de organisatie hiertoe wettelijk verplicht is.
 2. Banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen en casino’s zijn wettelijk verplicht om u te identificeren. Zij mogen uw ID-bewijs kopiëren/scannen of uw persoonsgegevens overnemen.
 3. Organisaties zijn verplicht u te vertellen wat zij met uw persoonsgegevens doen. Vraag hier gerust naar.
 4. U kunt een organisatie vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen indien ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd.
 5. Vraag altijd waarom een organisatie uw ID-bewijs wil controleren of waarom u zich moet legitimeren.
 6. Ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Scherm als het kan uw foto en sedula-, rijbewijs- of paspoortnummer af als er een kopie/ scan wordt gemaakt. Zo verkleint u de kans op identiteitsfraude.

Don’ts

 1. Organisaties mogen niet zomaar uw persoonsgegevens overnemen of uw ID-bewijs kopiëren/scannen. Wees hier kritisch op.
 2. Sommige organisaties moeten volgens de wet om uw ID-bewijs vragen. U mag dan niet weigeren.
 3. Organisaties mogen niet zonder uw medeweten uw persoonsgegevens registreren. Zij moeten u vertellen wat zij met uw persoonsgegevens doen. Vraag hier gerust naar.
 4. Organisaties mogen uw gegevens niet onbeperkt bewaren.