Persbericht – 25 mei 2018

Algemene verordening gegevensbescherming vanaf vandaag in werking!

Kralendijk, 25 mei 2018 – Vandaag treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de hele Europese Unie (EU) in werking. De AVG reguleert het verwerken van persoonsgegevens binnen grote en kleine organisaties. Hoewel de huidige privacywetgeving van kracht blijft binnen Caribisch Nederland, zullen de gevolgen ook binnen Caribisch Nederland merkbaar zijn.

Vanaf vandaag gelden er veel strengere voorwaarden voor het doorgeven of uitwisselen van persoonsgegevens met EU-landen. Daarmee wil men het risico van fraude met (gedigitaliseerde) persoonsgegevens beperken en moeten alle landen waarmee de EU informatie uitwisselt een passend privacybeschermingsniveau hebben. Dat geldt ook voor organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op de website van de Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES is informatie te vinden wat dit betekent voor iedereen persoonsgegevens registreert of doorstuurt. Roëlla Pourier van het Secretariaat van de Commissie: “Zo gelden er volgens de AVG veel strengere regels op het gebied van toestemming vragen om met persoonsgegevens om te gaan. U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van betrokkene heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken, wat u met de informatie gaat doen en met wie u de informatie deelt”.

De Commissie werkt samen met andere toezichthouders om de gevolgen van de AVG voor de eilanden te monitoren en deze informatie bekend te maken aan organisaties en burgers. Zo zullen er meer voorlichtingssessies volgen en worden er flyers hoe hiermee om te gaan op de website geplaatst. Ook de brochure ‘Wat u moet weten van de AVG’ kan men vanaf de website www.cbpbes.com downloaden. Indien er zich problemen voordoen op dit gebied wil de Commissie deze graag weten om daarop te kunnen inspelen.

Wilt u melding maken van problemen die u ervaart op dit gebied of wilt u meer informatie over de nieuwe AVG in Europa? Neem dan contact op met het Roëlla Pourier van het secretariaat:  roella.pourier@rijksdienstcn.com, telefoon +599 7158392.