Beveiliging van persoonsgegevens

Een gemiddelde persoon zit met zijn gegevens in honderden tot duizenden bestanden, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Slechte beveiliging kan leiden tot een datalek en vervolgens tot misbruik van deze gegevens. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.

Datalek
Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen hiervan zonder dat dat de bedoeling is van de betreffende organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking hiervan.

Maatregelen voor beveiliging
Om datalekken te voorkomen, moeten bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) beveiligen. De Wbp BES geeft aan dat ze hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen.
Dit houdt in dat organisaties moderne techniek moeten gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen. En dat ze niet alleen naar de techniek kijken, maar ook naar hoe ze als organisatie met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens?
Organisaties die persoonsgegevens gaan verzamelen, moeten vooraf nadenken over de beveiliging hiervan. En beveiliging van persoonsgegevens moet binnen een organisatie een blijvend punt van aandacht zijn.

Wat moet een organisatie doen om mijn persoonsgegevens te beveiligen?

Heeft een organisatie, bijvoorbeeld een webwinkel waar u iets heeft gekocht, uw persoonsgegevens? Dan is deze organisatie verplicht om passende maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.

Niet meer gegevens gebruiken dan nodig
De organisatie moet ervoor zorgen dat deze niet méér persoonsgegevens verzamelt en verder gebruikt dan echt nodig is. Bijvoorbeeld door, waar mogelijk, uw naam en andere identificerende kenmerken uit uw gegevens te verwijderen. Ook heeft de organisatie lang niet altijd al uw persoonsgegevens nodig voor een bepaald doel, zoals het versturen van een rekening.

Toegang tot gegevens beperken
Ook moet de organisatie de toegang tot uw persoonsgegevens beperken. Hoe meer personen toegang hebben tot de gegevens, hoe groter de kans op misbruik. Zo moeten zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, ervoor zorgen dat uitsluitend bevoegde medewerkers toegang hebben tot digitale patiëntendossiers.

Moderne beveiligingstechniek gebruiken
De organisatie moet uw persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de stand van de techniek. Dit houdt in dat de organisatie geen verouderde techniek gebruikt om uw gegevens te beveiligen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld hackers geen of weinig kans om zich toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens.

Waar kan ik op letten als ik mijn gegevens online aan organisaties geef?

Soms moet u op een website inloggen of persoonlijke informatie achterlaten. Bijvoorbeeld bij internetbankieren, veilingsites en webwinkels. Wilt u gevoelige informatie verzenden, zoals uw creditcardgegevens? Dan is het belangrijk dat u gebruikmaakt van een beveiligde internetverbinding. Bij een beveiligde internetverbinding staat er https:// in de adresbalk van uw browser in plaats van het normale http://.

Meer weten? Bekijk de 10 tips voor veilig internetten op de website van de Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid.

Mag een organisatie mijn gegevens gebruiken om een informatiesysteem te testen?

Nee, dat mag niet. Een organisatie die uw persoonsgegevens heeft, mag deze gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Het testen van informatiesystemen mag alleen met fictieve (verzonnen) gegevens of met persoonsgegevens die weinig risico met zich meebrengen. Dat zijn bijvoorbeeld openbare gegevens, zoals van publieke websites.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over de beveiliging van mijn persoonsgegevens door een organisatie?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.