Verstrekken van persoonsgegevens

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens doorgeven aan personen of andere organisaties. De algemene regel is dat verstrekken van persoonsgegevens alleen mag als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Dat kan dus per situatie verschillen.

Verenigbaar met doel
Bij de vraag of een verstrekking verenigbaar is, spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld:

 • de verwantschap met het doel van verzamelen;
 • de aard van de gegevens;
 • de gevolgen van een verstrekking;
 • de waarborgen die zijn getroffen;
 • de verwachtingen van de betrokkene (degene van wie een organisatie persoonsgegevens gebruikt).

Gronden voor verstrekking
Naast de algemene regel van verenigbaarheid geldt dat het verstrekken van gegevens gebaseerd moet zijn op een van de 6 gronden (ook wel grondslagen genoemd) uit artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). Dat zijn:

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • vitaal belang van de betrokkene;
 • uitvoeren van een publiekrechtelijke taak;
 • gerechtvaardigd belang van de organisatie.

Mag een organisatie met mijn toestemming mijn persoonsgegevens verstrekken?

Ja, dat mag. Een organisatie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie als dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren. Heeft u bijvoorbeeld bij een telecombedrijf een mobiele telefoon besteld? Dan kan dit bedrijf uw persoonsgegevens verstrekken aan een bezorgingsdienst.

Mag een organisatie mijn persoonsgegevens verstrekken om een overeenkomst uit te voeren?

Ja, dat mag. Een organisatie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie als dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren. Heeft u bijvoorbeeld bij een telecombedrijf een mobiele telefoon besteld? Dan kan dit bedrijf uw persoonsgegevens verstrekken aan een bezorgingsdienst.

Mag een organisatie mijn persoonsgegevens verstrekken voor een vitaal belang voor mij?

Ja, dat mag. Een vitaal belang is bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak. Maar het is beter om uw toestemming te vragen. Alleen als dat niet meer mogelijk is, mag een organisatie zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verstrekken. Bijvoorbeeld omdat u buiten bewustzijn bent.

Mag een organisatie mijn persoonsgegevens verstrekken om een publiekrechtelijke taak uit te voeren?

Een overheidsorganisatie mag uw persoonsgegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Het kan hierbij gaan om een taak van de organisatie zelf of van de overheidsorganisatie die de gegevens ontvangt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan bijvoorbeeld informatie over een strafbaar feit, zoals een fraudezaak, verstrekken aan verzekeraars. Zo kan de schade op de dader worden verhaald. Deze verstrekking vloeit voort uit de taak van het OM, die onder meer is de belangen van slachtoffers te dienen.

Mag een organisatie mijn persoonsgegevens verstrekken bij een gerechtvaardigd belang?

Ja, een organisatie mag uw gegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van die organisatie. Denk hierbij aan handelingen die vallen onder de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van een organisatie.

De organisatie moet zich wel afvragen of deze met minder gegevens of via een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat kan bereiken. Ook moet de organisatie een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de organisatie uw belang moet afwegen tegen het organisatiebelang bij het verstrekken van uw gegevens.