Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

In de bevolkingsadministratie zijn persoonsgegevens opgenomen van de inwoners van Caribisch Nederland. De Wet basisregistratie persoonsgegevens BES (Wbap BES) regelt het juiste gebruik van deze gegevens.