Privacyverklaring melding, signaal of datalektip indienen

Deze pagina is onderdeel van de privacyverklaring van CBP BES. Daar leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens?

Dient u een (privacy)melding bij ons in via ons telefoon? Dan bent u verplicht om uw voorletters, achternaam, adresgegevens en e-mailadres door te geven. Uw e-mailadres verwerken wij zodat we u een ontvangstbevestiging kunnen sturen. Of om daarop op een later moment contact met u op te nemen.

Verder vragen wij u om een omschrijving van de melding, signaal of datalektip en de naam van de organisatie of persoon waar het over gaat. Zonder deze gegevens kunnen wij uw melding niet behandelen. Wij vragen u ook om uw telefoonnummer te vermelden en bewijsstukken aan te leveren, maar dit is niet verplicht.

Meldt u telefonisch een signaal of datalektip? Dan bent u niet verplicht om uw contactgegevens achter te laten. U kunt dat wel doen. Mogelijk bent u met de informatie uit uw signaal of datalektip wel herleidbaar.

Als een gemachtigde namens u een melding, signaal of datalektip meldt, dan vragen we om machtigingsformulier of ander bewijs daarvan. Bij minderjarigen vragen we ook om de geboortedatum. Bij organisaties vragen we naar de statuten.

Dient u een melding, signaal of datalektip in per mail/brief? Dan vragen wij u om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Vermeldt u in de omschrijving van uw melding persoonsgegevens? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Wij kunnen ook uw gegevens verwerken omdat iemand anders een melding, signaal of datalektip over u meldt. Of omdat u werkzaam bent bij de organisatie waar de melding, signaal of datalektip over gaat.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om uw melding, signaal of datalektip te behandelen en voor algemene toezichthoudende taken van de CBP BES.

Ontvangers

Om uw melding te behandelen, is het vaak noodzakelijk om uw gegevens te gebruiken richting de organisatie waarover uw melding gaat. Zo krijgt de organisatie de mogelijkheid om te reageren op uw melding. De organisatie ontvangt in voorkomende gevallen ook een kopie van het besluit dat de CBP BES op uw melding neemt.

Verder kunnen wij uw gegevens delen met organisaties waar de CBP BES voor onderzoek informatie opvraagt, of organisaties waar wij wettelijk verplicht zijn gegevens mee te delen. Of met andere toezichthouders waarmee wij samenwerken.

Internationale doorgifte

Als u een melding, signaal of datalektip over een organisatie buiten Caribisch deel van Nederland meldt, dan kan de CBP BES uw gegevens delen met deze organisatie voor de behandeling van uw melding, signaal of datalek.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens zolang het noodzakelijk is voor de behandeling.

Naar de privacyverklaring