Privacyverklaring onderzoek naar een verantwoordelijke

Deze pagina is onderdeel van de privacyverklaring van CBP BES. Daar leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

De CBP BES voert onderzoeken uit naar organisaties of natuurlijke personen. Hieronder leest u wat de CBP BES met uw gegevens doet als we voor zo’n onderzoek ook persoonsgegevens van u verwerken.

Welke gegevens?

Doet de CBP BES onderzoek naar een verantwoordelijke? Afhankelijk van het soort onderzoek kan de CBP BES alle soorten (bijzondere) persoonsgegevens verwerken.

Waarom?

Wij verzamelen gegevens om onze onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen. Hier kunnen persoonsgegevens bij zitten. Bij een onderzoek kunnen we bijvoorbeeld bewijsmateriaal opvragen en opslaan. Hiermee maken we een rapport met onze bevindingen.

Mag het?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Het uitvoeren van onderzoek is namelijk deel van onze wettelijke taak als toezichthouder van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar. Als het onderzoeksdossier uiteindelijk bij de rechter ligt (jurisprudentiezaken), dan bewaren we uw gegevens langer.

Naar de privacyverklaring