Cameratoezicht in en rond woningen

In en rond woningen en kunnen camera’s opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden cameratoezicht
Toezicht houden op de hele straat gaat te ver. Op straat is het toezicht voorbehouden aan de politie.

Ook de voordeur van andere woningen is de grens. Camera’s moeten zodanig gericht worden dat ze nergens naar binnen filmen.

Daarnaast moet duidelijk zijn dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld door een bordje of een sticker. Hierbij moet vermeld staan wie verantwoordelijk is voor het cameratoezicht.

Mag mijn buurman een camera ophangen bij zijn huis?

Ja, dat mag. Het is niet verboden om een woning te beveiligen met cameratoezicht. Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

Het is van belang of de camera beelden opneemt. Als uw buurman alleen kijkt maar niets opneemt, dan is de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) niet van toepassing. Maakt uw buurman wel opnamen voor zichzelf, maar maakt hij deze niet openbaar? Ook dan is de Wbp BES niet van toepassing.
De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens kan u daarom in deze situaties niet verder helpen. Maar dat betekent niet dat zo’n camera geen inbreuk op uw privacy kan zijn.

Stalken met camera
Heeft u het vermoeden dat uw buurman u hinderlijk volgt met zijn camera (stalken)? Spreek uw buurman daar dan op aan. Komt u er samen met uw buurman niet uit, dan kunt u ook aangifte doen bij de politie van stalken.

Tot slot kunt u naar de rechter gaan, met hulp van een advocaat.