Cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs

Cameratoezicht in of rond een winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen om eigendommen, klanten en personeel te beschermen. Ondernemers moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen voordat zij camera’s mogen ophangen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver.

Gerechtvaardigd belang
De ondernemer moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of klanten en werknemers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht
Cameratoezicht is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets
De ondernemer moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en het personeel afweegt tegen zijn eigen belang.

Informatieplicht cameratoezicht
Voordat klanten naar binnen gaan, moeten zij kunnen weten dat er cameratoezicht is. De ondernemer moet dit laten weten, bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Doet hij dat niet, dan kan hij strafbaar zijn.

Bewaartermijn camerabeelden
De ondernemer mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Maar is er een incident vastgelegd, zoals een winkeldiefstal? Dan mag hij de beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Mogen er bewakingscamera’s hangen in een zorginstelling?

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, bewakingscamera’s plaatsen. Dat mag als dat noodzakelijk is om onder meer personen, gebouwen en zaken (eigendommen) te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

Informatieplicht cameratoezicht
De zorginstelling moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Doet de zorginstelling dat niet, dan kan deze strafbaar zijn.

Verborgen camera’s verboden
Heimelijke cameratoezicht (toezicht met verborgen camera’s), waarbij mensen zich niet bewust zijn van de camera’s, is niet toegestaan.