Cameratoezicht op school

Op scholen hangen steeds vaker camera’s. Bijvoorbeeld om vernielingen of diefstal tegen te gaan. Maar een school mag niet zomaar camera’s ophangen. Dit mag alleen als de school aan een aantal voorwaarden voldoet. Verborgen camera’s zijn alleen bij grote uitzondering toegestaan.

Gerechtvaardigd belang
De school moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen. Of de bescherming van leerlingen, leerkrachten en bezoekers.

Noodzaak cameratoezicht
Cameratoezicht op een school is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de school het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets
De school moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de school de belangen van de leerlingen, leerkrachten en bezoekers afweegt tegen het eigen belang. Ook moet de school de plannen vooraf met de medezeggenschapsraad bespreken.

Informatieplicht cameratoezicht
De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen, leerkrachten en bezoekers weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Doet de school dat niet, dan kan deze strafbaar zijn.

Bewaartermijn camerabeelden
De school mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de school de beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Mag een school een verborgen camera gebruiken?

Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar zijn er duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door leerlingen of leerkrachten? Dan mag de school onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

Voorwaarden verborgen camera
Een school mag alleen een verborgen camera gebruiken als de school aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt de school niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is niet toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de leerlingen, leerkrachten en bezoekers is zo klein mogelijk. Cameratoezicht op het toilet bijvoorbeeld gaat te ver.
  • De school informeert de betrokken leerlingen en leerkrachten achteraf over het gebruik van de verborgen camera.