Cameratoezicht voor de opsporing van strafbare feiten

De politie mag camera’s gebruiken om strafbare feiten op te sporen. En om de verdachten van delicten die zijn vastgelegd te vervolgen. De politie gebruikt dan camera’s om gericht een of meerdere verdachten of verdachte panden te observeren.

Bevoegdheden
De inzet van camera’s als opsporingsmiddel is gebonden aan speciale bevoegdheden. Die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering. De politie mag deze bevoegdheden alleen inzetten met toestemming van de officier van justitie (op grond van artikel 177q en r Wetboek van strafvordering BES).

In andere situaties is het de politie niet toegestaan, al dan niet met een camera, een persoon stelselmatig te observeren.