Coronavirus COVID-19

De Wet bescherming persoonsgegevens BES geeft u de ruimte om de noodzakelijke informatie over uw zieke werknemer vast te leggen. Bijvoorbeeld informatie om te laten beoordelen of u het loon moet doorbetalen..
Hieronder een link van de autoriteit persoonsgegevens betreffende Covid-19 en privacy.

 

Mag ik mijn werknemers controleren op corona?

Als werkgever heeft u bijna nooit het recht om zelf medische gegevens van uw werknemers te registreren. Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen te volgen van het GGD en het RIVM.

Bijzondere persoonsgegevens

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. Als werkgever mag u normaal gesproken niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van individuele medewerkers. Bijvoorbeeld door bij te houden waar medewerkers op vakantie zijn geweest. Of door hun temperatuur vast te leggen. Meer informatie vindt u bovenaan in de link van de autoriteit persoonsgegevens betreffende Covid-19 en privacy.

Bedrijfsarts/arbodienst

Uw medewerkers kunnen natuurlijk wel naar de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer deze vermoedt dat uw medewerker het coronavirus heeft, zal hij/zij met spoed contact opnemen met de GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Volg adviezen GGD en RIVM

We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van het GGD en het RIVM.