Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelen werkgevers veel persoonsgegevens van sollicitanten. In de eerste plaats via hun sollicitatiebrieven en cv’s. Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aanwezige personen aantekeningen maken van de antwoorden die een sollicitant geeft, het verloop van het gesprek en de indruk die zij van diegene krijgen. Tot slot kunnen een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring (aanstellingskeuring) deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Bewaartermijn sollicitatiegegevens
Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat de organisatie zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.
Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek iets vertellen over mijn gezondheid?

Ja, als dit rechtstreeks van belang is voor de functie waarop u solliciteert. Bijvoorbeeld als u belangrijke onderdelen van deze functie niet kunt uitvoeren vanwege een ziekte of handicap. Alle andere informatie over uw gezondheid mag u verzwijgen.

Wordt u arbeidsongeschikt door uw ziekte of handicap die u heeft verzwegen bij uw sollicitatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor het doorbetalen van uw loon tijdens ziekte. Ook kan uw werkgever u op staande voet ontslaan.

Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek vertellen dat ik zwanger ben of wil worden?

Nee, dat bent u niet verplicht. Krijgt u de vraag of u zwanger bent of wilt worden, dan hoeft u deze niet naar waarheid te beantwoorden.

U mag wel vertellen dat u zwanger bent of wilt worden, als u dat zelf wilt. Een werkgever mag u niet afwijzen omdat u zwanger bent of wilt worden.

Mag een werkgever mij opzoeken op internet als ik solliciteer?

Dat is in beginsel niet verboden. Bedenk dat gegevens over u op internet openbaar zijn. Maar de werkgever moet beseffen dat niet alle informatie op internet waar hoeft te zijn. Betrekt de werkgever gegevens van internet bij de sollicitatieprocedure? Dan moet hij u de kans geven om de gevonden informatie toe te lichten.

Afschermen profielen
Wilt u niet dat uw toekomstige werkgever uw profiel(en) op sociale media bekijkt? Scherm uw profielen dan af voor onbekenden via de privacy-instellingen.

Mag een werkgever mij screenen als ik solliciteer?

Dat mag alleen als hij daarbij aan bepaalde (wettelijke) voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn bedoeld om uw privacy te beschermen. Voor sommige functies is screening wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Screening bij sollicitatie
Voor werkgevers is het belangrijk om betrouwbaar personeel in dienst te nemen. De werkgever bij wie u solliciteert kan daarom besluiten u te screenen. Dit houdt in dat de werkgever nadere inlichtingen inwint over u.

Meestal bestaat een screening uit het natrekken van de gegevens op uw curriculum vitae. Dat kan bijvoorbeeld door de referenties te bellen die u heeft opgegeven of door u te googelen.

Voorwaarde screening
De belangrijkste voorwaarden om een screening te mogen uitvoeren zijn:

  • De werkgever mag alleen gegevens over u opvragen die van belang zijn voor de functie waarop u solliciteert. Solliciteert u bijvoorbeeld als administratief medewerker? Dan is geen uitgebreide screening noodzakelijk. Maar gaat het om een functie waarbij u veelvuldig met grote sommen geld of met vertrouwelijke informatie werkt? Dan mag de werkgever meer informatie over u opvragen.
  • Uw gezondheid mag nooit onderwerp van screening zijn. Tenzij voor de functie waarop u solliciteert een medische keuring wettelijk verplicht is.
  • De werkgever moet u informeren over de screening. Hij moet u vooraf laten weten dat er een screening plaatsvindt en achteraf wat de resultaten zijn.

Wettelijk verplichte screening
Bij een wettelijk verplichte screening mag de werkgever een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Daarnaast gelden speciale wettelijke bepalingen voor de screening bij vertrouwensfuncties als politieambtenaren en sommige functies bij de overheid.
Meer informatie over screening

Zie Screening voor meer informatie over de eisen waaraan werkgevers moeten voldoen bij screening van sollicitanten of werknemers.

Kan ik mijn sollicitatiegegevens inzien of laten corrigeren of verwijderen?

Ja, u heeft het recht om uw sollicitatiegegevens in te zien. Ook kunt u vragen deze te corrigeren of verwijderen.

Kan ik mijn sollicitatiegegevens inzien of laten corrigeren of verwijdert?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens tijdens uw sollicitatie? Ga dan eerst naar de werkgever waar u heeft gesolliciteerd. Komt u er samen met de werkgever niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.