Zorg en de Burger

Zorg

Omgaan met medische persoonsgegevens

Wat mag de zorgverlener of werkgever wel en niet doen met medische gegevens?

Do’s

 1. Patiënten moeten zich bij de zorgverlener identificeren om medische zorg te krijgen. De zorgverlener noteert de nodige persoonsgegevens maar mag geen kopie/scan maken van het ID-bewijs.
 2. Voor alle zorgverleners geldt een geheimhoudingsplicht of medisch beroepsgeheim. De zorgverlener mag geen medische gegevens doorgeven aan anderen, alleen in uitzonderlijke gevallen.
 3. De zorgverlener mag bepaalde medische gegevens aan de zorgverzekeraar van zijn/haar patiënt doorgeven om de rekeningen voor de behandelingen af te handelen.
 4. Bij ziekmelding mag de werkgever alleen vragen naar informatie die nodig is om de werkzaamheden van zijn/haar zieke werknemer voort te laten zetten.

Don’ts

 1. De zorgverlener mag in principe geen medische gegevens van patiënten aan de werkgevers doorgeven.Tenzij de patiënt hier toestemming voor geeft of als het wettelijk verplicht is.
 2. Bij sollicitaties mag de werkgever niet informeren naar de gezondheid en het ziekteverleden van de sollicitant of naar een eventuele zwangerschap.
 3. De werkgever mag een sollicitant  alleen medisch laten keuren als dit noodzakelijk is voor de functie. De keuringsarts laat weten of de sollicitant medisch geschikt is voor de functie maar verstrekt geen details.
 4. Bij ziekmelding mag de werkgever niet vragen wat zijn/haar werknemer precies mankeert of wat de oorzaak van de ziekte

Burger

Omgaan met medische persoonsgegevens

Wat mag een zorgverlener of werkgever wel en niet doen met mijn medische gegevens?

Do’s

 1. U moet zich bij uw zorgverlener identificeren om medische zorg te krijgen. Uw huisarts, tandarts, specialist in het ziekenhuis of de apotheekmedewerker noteert de nodige persoonsgegevens maar mag geen kopie of scan maken van uw ID-bewijs.
 2. Voor alle zorgverleners geldt een geheimhoudingsplicht of medisch beroepsgeheim. Zij mogen geen medische gegevens doorgeven aan anderen, alleen in uitzonderlijke gevallen.
 3. Uw zorgverlener mag bepaalde medische gegevens aan uw zorgverzekeraar doorgeven om de rekeningen voor uw behandelingen af te handelen.
 4. Als u zich ziekmeldt mag uw werkgever alleen vragen naar informatie die nodig is om uw werkzaamheden voort te laten zetten in uw afwezigheid.

Don’ts

 1. Uw zorgverlener mag uw medische gegevens in principe niet aan uw werkgever doorgeven. Tenzij u er toestemming voor geeft of als het wettelijk verplicht is.
 2. Als u solliciteert mag een werkgever niet informeren naar uw gezondheid, ziekteverleden of een eventuele zwangerschap.
 3. Een werkgever mag alleen om een medische keuring vragen als dit noodzakelijk is voor de functie. De keuringsarts laat weten of u medisch geschikt bent voor de functie maar verstrekt geen details aan de werkgever.
 4. Als u zich ziekmeldt mag uw werkgever niet vragen wat u precies mankeert of wat de oorzaak van uw ziekte is.