Jaarverslag 2016

Hieronder kunt u de jaarverslag van CBP BES inzien.

In het jaarverslag 2016 van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES, blikken we terug op de activiteiten die speerpunten dan wel van belang zijn geweest voor de CBP BES in het jaar 2016. Aan de orde komen onder andere Communicatie en voorlichting en Thema 2016 arbeidsrelatie.