Jaarverslag 2017

Hieronder kunt u de jaarverslag van CBP BES inzien.

In het jaarverslag 2017 blikken we terug op de activiteiten van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES. De CBP BES werkt toe naar een gevoelde verantwoordelijkheid van mensen en organisaties op de eilanden om zorgvuldig, verantwoord en rechtmatig met persoonsgegevens om te gaan. De CBP BES wil door middel van voorlichtingsactiviteiten in de komende jaren de bewustwording vergroten.