Jaarverslag 2019

Hieronder kunt u de jaarverslagen van CBP BES inzien.

In het jaarplan 2019 heeft de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint-Eustatius en Saba aangegeven dat het jaar 2019 ook in het teken staat van voorlichting met een focus op de verwerking van persoonsgegevens bij dienstverlening.