Jaarverslag 2020

Hieronder kunt u de jaarverslagen van CBP BES inzien.

In het jaarplan 2020 heeft de commissie aangegeven dat het jaar 2020 in het teken staat van de transitie van voorlichting naar toezicht- en handhaving. De commissie heeft binnen haar kernactiviteiten aandacht gegeven aan de beleidsmatige en praktische aspecten van T&H.